1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити

Четата на Васил Чекаларов - костурските войводи, седнали -  Чекаларов (ляво) и Пандо Кляшев, а над тях  офицерът от българската армия Иван Попов

Имена: , ,