1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, моторизирани

Български офицери и войници пред германски полуверижен влекач Бюсинг-Наг от Българската армия