1910-1920, комити

Четата на Георги Въндев (отпред в средата) от Струмица

Имена: