1950-1960, Банкя

Банкя, къпалнята, 50-те години на ХХ век