1920-1930, Лом, търговия

Вносители на земеделска техника на митницата в град Лом, 20-те години на ХХ век