1920-1930, етнография, животновъдство

Овчар със стадото си (чобанин), 20-те години на ХХ век