1900-1910, комити

Четата на тиквешкия войвода Пешо Д. Самарджиев (отпред в средата), зад него вдясно -Атанас Дачев, на третия ред в средата - Коста Тодоров, около 1904-05 г.

Имена: , ,