1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия

Охрид, пазара - продавач на дървени паници, 1962г.