1960-1970, Пловдив, музика, образование, основно, самодейност

Пловдив, ученици от дома (пансион) за деца "Рада Киркович", с акордеона: Митко Щерев, 1960 г.

Имена: