1960-1970, корабоплаване, транспорт

Моторен кораб за крайбрежен транспорт тип "Ракета" по река Дунав, 60-те години на ХХ век