1940-1950, София, етноси, митинги, събития, цигани

Митинг на циганското малцинство, София около 1949 г.