1980-1990, Стара Планина, събития

Честване на БКП (Българска комунистическа партия) на връх Бузлуджа, 1981 г.