Всички снимки от Казъл Доганли ( 1 )

Български и немски офицери пред джамията в село Казъл-Доганли, 1917 г.

 1910-1920, Казъл Доганли, Първа световна война (1914-1918), военни, религия, чужди военни