Всички снимки от Сопот ( 3 )

Изглед от град Сопот, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Сопот, архитектура, панорами 

Сопот, манастирът “Свети Спас”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Сопот, архитектура, храмове 

Сопот, метохът, където се е укривал Васил Левски, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Сопот, архитектура, паметници, храмове