Всички снимки от розово масло ( 11 )

Розоварна, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Инсталация за дестилиране на розово масло, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, индустрия, розово масло 

Розобер, началото на ХХ век

 1900-1910, етнография, земеделие, розово масло 

“Розобер”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, розово масло 

Розобер, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, розово масло 

Розобер, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, етнография, земеделие, розово масло 

Фабрика за добиване на розово масло, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, земеделие, индустрия, розово масло 

Розобер, 1932г.

 1930-1940, етнография, земеделие, розово масло 

Производство на розово масло, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, индустрия, розово масло 

Берачи на розов цвят, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие, розово масло