1930-1940, етнография, земеделие, розово масло

Берачи на розов цвят, 30-те години на ХХ век