Всички снимки от бубарство ( 4 )

Млада жена, облечена в народна носия пред изкуствено създадени храсти с пашкули, предназначени за отглеждане на копринени буби, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, бубарство, етнография, занаяти 

Хранене на копринени буби с черничеви листа, началото на ХХ век

 1910-1920, бубарство, етнография, занаяти 

Почистване на пашкули на копринени буби, Ветрен дол, 1928 г.

 1920-1930, Ветрен дол (Ели Дере), бубарство, етнография, занаяти 

Враца, курс по гренарство (бубарство), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Враца, бубарство, занаяти, образование