1910-1920, бубарство, етнография, занаяти

Хранене на копринени буби с черничеви листа, началото на ХХ век