1920-1930, Ветрен дол (Ели Дере), бубарство, етнография, занаяти

Почистване на пашкули на копринени буби, Ветрен дол, 1928 г.