1930-1940, бубарство, етнография, занаяти

Млада жена, облечена в народна носия пред изкуствено създадени храсти с пашкули, предназначени за отглеждане на копринени буби, 30-те години на ХХ век