Всички снимки от банкери ( 7 )

Надписана: “Чиновниците на Б.Н.Банка в Татар Пазарджик, снимани по случай изпращането на стария и посрещането на новия директор на клона. Крайния отдясно на първия ред е Александър Стоев Диканев. Снимката станала през 1910 година.”

 1910-1920, Пазарджик, банкери, банки, мода 

Имена:

Коста Бояджиев (1885-1947), банкер и политик, управител на Българска централна кооперативна банка, Българска народна банка и Българо-френска банка, министър на търговията, промишлеността и труда в правителството от 19 май 1934 г. и министър на народното стопанство 1935 г.

 1930-1940, банкери, лица, личности, политика, правителство 

Имена:

Лом, банкови служители пред Българска народна банка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Лом, банкери, банки, професии 

Седми редовен конгрес на Съюза на банковите чиновници, София, 1926 г.

 1920-1930, София, банкери, банки, професии, събития, търговия 

Българска централна кооперативна банка - съветът при застраховка от градушка (по окръзи), София 1921г.

 1920-1930, София, банкери, банки, професии, търговия 

Банков хор, служители на БНБ на 1-ви май 1946г., София

 1 май, 1940-1950, София, банкери, банки, забавни, манифестации, професии, събития, търговия 

София, среща на банкери - Интернационална банка на България, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, банкери, банки, професии, събития, търговия