Всички снимки от лесовъди ( 4 )

Семейството на лесничея Никола Копчев - отговорник за озеленяването на първото изложение в Пловдив, Пловдив, 1896 г.

 1800-1900, Пловдив, бит, лесовъди, семейство 

Имена:

Първият випуск, завършили лесовъдския курс на Държавно средно техническo училище “Н.В.Цар Борис III” (сега Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”) и двама преподаватели, София, 1922 г.

 1920-1930, София, гимназиално, лесовъди, образование, професии, учители 

Първият випуск лесовъди, завършили обучението си в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет в София, 1929 г.

 1920-1930, София, лесовъди, професии 

София, 1942 г., студенти-лесовъди

 1940-1950, Колекция Пейо Колев, София, бит, висше, лесовъди, мода, образование