1920-1930, София, гимназиално, лесовъди, образование, професии, учители

Първият випуск, завършили лесовъдския курс на Държавно средно техническo училище "Н.В.Цар Борис III" (сега Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев") и двама преподаватели, София, 1922 г.