Всички снимки от бедствия ( 48 )

Стражица след земетресението, една от стените на църквата “Св. Василий”, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения, храмове 

Стражица след земетресението, разрушения по църквата “Св. Василий”, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, архитектура, бедствия, земетресения, събития, храмове 

Стражица след земетресението, църквата “Св. Василий” и бензиностанция пред нея, 1986 г.

 1980-1990, Стражица, автомобили, архитектура, бедствия, земетресения, храмове 

Болните от държавната болница, след земетресението настанени в болничната градина, Пловдив април 1928 г.

 1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития 

Част от болните от държавната болница, след земетръса намерили приют в болничната градина, Пловдив април 1928 г.

 1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития 

На утрото след земетръса в Пловдив майки и деца лежат на улицата, покрити с леки завивки, Пловдив април 1928 г.

 1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития 

Едно многочленно чирпанско семейство върху развалините от дома си след земетресението в Чирпан, април 1928 г.

 1920-1930, Чирпан, бедствия, земетресения, семейство, събития 

Няколко семейства, приютени под набързо направени от черги и чували палатки след земетресението в Чирпан, април 1928 г.

 1920-1930, Чирпан, бедствия, земетресения, събития 

Дворът на Народния театър след големия пожар през януари 1923 г., с театрално имущество, охранявано от военен пост

 1920-1930, София, архитектура, бедствия, пожари, събития 

Пловдив, войници пред разрушения от земетресение Офицерски клуб, 1928 г.

 1920-1930, Пловдив, архитектура, бедствия, военни, земетресения, събития