1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития

На утрото след земетръса в Пловдив майки и деца лежат на улицата, покрити с леки завивки, Пловдив април 1928 г.