Всички снимки от магазини ( 89 )

Книжарницата на Дончо Н. Дончев & Сие, София - ъгълът на ул.”15 ноември” и ул. “Знеполе”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, архитектура, магазини, търговия 

София, сладкарски щанд пред магазин “Явор”, намирал се на бившия площад “Ленин”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, магазини, търговия 

Велосипедна работилница и магазин “Вълчев и сие”, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, колоездене, магазини, търговия 

Колбасарски магазин “Консерви”, вероятно в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, магазини, търговия 

София, улица “Граф Игнатиев”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, градски транспорт, магазини, транспорт 

София, улица “Софийска комуна”, (днес “Княз Александър”) към ул. “Граф Игнатиев”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, магазини, търговия 

Търговска улица с дюкяни, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, магазини, търговия 

Група мъже пред магазин за обувки - “Обущарница на В.Рангелов и А.Антов”, неизвестно къде, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, магазини, търговия 

Група хора пред магазини за обувки, платове и дрехи, неизвестно къде, 1927 г.

 1920-1930, магазини, търговия 

Безплатен превоз за купувачите на шевни машини “Сингер” до дома, София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, впрегатен, магазини, търговия, услуги