1920-1930, София, архитектура, магазини, търговия

Книжарницата на Дончо Н. Дончев & Сие, София - ъгълът на ул."15 ноември" и ул. "Знеполе", 20-те години на ХХ век