1920-1930, магазини, търговия

Група хора пред магазини за обувки, платове и дрехи, неизвестно къде, 1927 г.