1930-1940, София, военни, военно обучение, събития

София, Военното на Н.В. училище, подготовка за парад или маневри, 30-те години на ХХ век