1930-1940, Варна, бит, светски

Варна, приготовления за увеселение с радиоапарат и грамофон в почивен дом, 30-те години на ХХ век