1910-1920, Варна, Първа световна война (1914-1918), военни, командири

Генерал Тодор Кантарджиев, освободителят на Добрич, на лечение във военната болница в гр. Варна, след раняването му в битката при Кубадин, 1916 г.

Имена: