1930-1940, Пазарджик

Пазарджик, центърът на града със Старата поща, 30-те години на ХХ век