1920-1930, бит, военни, гвардия

Снимка за спомен на гвардеец и приятелката му, облечена в неговата униформа, 20-те години на ХХ век