1900-1910, София, бит, военни, кавалерия

Кавалерист и млада дама на разходка с коне, София 1906 г.