1920-1930, Охрид, архитектура, религия, храмове

Охрид, храмът "Свети Иван Канео", 20-те години на ХХ век