1930-1940, железници, пътища, транспорт

Строеж на железопътна линия, 30-те години на ХХ век