1930-1940, пътища, транспорт

Работници строят път, 30-те години на ХХ век