1930-1940, военни, пътища, трудови войски

Строеж на път, 30-те години на ХХ век