1930-1940, Битово, етнография, погребения, събития

Погребение на дете - бащата сам носи ковчега на починалата си дъщеря, село Битово, 30-те години на ХХ век