Всички снимки от Битово ( 2 )

Баща пред ковчега на починалата си дъщеря, село Битово (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Битово, етнография, погребения 

Погребение на дете - бащата сам носи ковчега на починалата си дъщеря, село Битово, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Битово, етнография, погребения, събития