1930-1940, Волче, етнография

Кумуване, родата на кума, село Волче, 30-те години на ХХ век