1930-1940, Битово, етнография, погребения

Баща пред ковчега на починалата си дъщеря, село Битово (днес в Македония), 30-те години на ХХ век