1970-1980, личности, събития

Пример за политически PR в социализма: Тодор Живков и Мара Малеева изпращат сина си в родната казарма - клетвата на Владимир Живков, 1971 г.

Имена: ,