Всички снимки от месец Юли 2012 ( 53 )

Представителен щанд с производството на фабрика за ламаринени и емайлирани съдове на Никола Бакърджиев, София, неизвестно изложение, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, изложения, индустрия, търговия 

Български офицери, сред които и Стоян Терзийски - първият български аерофотограф-разузнавач (в средата на кадъра), и германски авио-техници пред аероплан, неизвестно къде, март 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни, неизвестни, чужди военни 

Имена:

Децата спестители при работническата потребителска кооперация “Напред” в град Лом, фотографирани на 14 декември 1930 г.

 1930-1940, Лом, бит, лица, събития