1930-1940, Лом, бит, лица, събития

Децата спестители при работническата потребителска кооперация "Напред" в град Лом, фотографирани на 14 декември 1930 г.