1950-1960, корабоплаване, транспорт

Понтоните се пълнят бавно с въздух от спомагателните кораби и издигат носа на "Шипка" над водата, месец юли 1952 г.