1920-1930, София, архитектура, от въздуха, паркове, религия, храмове

София, църквата "Св. София" (преди реставрацията) и градинката към ул. "Раковски", 20-те години на ХХ век