Всички снимки от Кочериново ( 2 )

Партизанка чете прокламация пред партизани и войници, Кочериново, 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Втора световна война (1939-1945), Кочериново, военни, панорами, партизани 

Парен локомотив на гара Кочериново, 1919 г.

 1910-1920, Кочериново, военни, железници, транспорт