увеличи снимката | 1940-1950, 9 септември, Втора световна война (1939-1945), Кочериново, военни, панорами, партизани

Партизанка чете прокламация пред партизани и войници, Кочериново, 9 септември 1944 г.