1930-1940, София, железници, индустрия, шлосери

Работници от железопътния завод в едно от халетата на завода, София, 30-те години на ХХ век